hình đầu blog

Description

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

LẪU DÊ BÀU SEN QUẬN 10 (7.2011)1/ BÀU SEN QUẬN 10:
                                     LB - Mộc - An Nhiên

                                               Mĩ Tiên

                                         Anh Sơn
DSC09208.JPG
                         

       lụcbình - Mĩ Tiên - Chân Như - Anh Sơn - LB -VânSơn - Mộc

               tiểu Nhiên - đại Nhiên - lụcbình - Mĩ Tiên

                                 Sóc Tím - Chân Như


   Mĩ Tiên đang đọc tập  thơ của Vân Sơn 051960 tặng ...

        

                                Hùng thiện nguyện

 Lẩu dê nếm chén ngọc dương- ngỡ mình đã hóa khói sương mất rồi !

    cõi phàm há có bao lâu- sống vui bạn nhé ném câu muộn phiền...

   thuốc bắc hầm với lẩu dê - ngậm nghe một miếng effet thấy mồ !                            


  Đứng: Jen_ero / lụcbình .. Ngồi: MộcLan hoa - Sóc Tím - Chân Như

                      lình nhau ..                     Cha con An Nhiên với vũ khúc Tôi đâu say mà ...

                                    Jen - Hùng -Anh Sơn

               Jen -lụcbình / MộcLanHoa - SócTím -Chân Như

    Ba hinh nhìn kĩ không giống nhau..Ngủ nương đều cười tươi ..
                               Hùng TN - Anh Sơn - LỤCBÌNH
DSC09180.JPG


2/ CA HÁT BỀNH BỒNG (Ảnhcủa Mộc Lan Hoa)
                       Sóc Tím - Chân Như - Jen - Hùng TN                         Mộc - lụcbình -VânSơn 051960


            Nhiên - Mộc - lụcbình - VânSơn - Sóc Tím - Chân Như
DSC09226.JPG       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét