hình đầu blog

Description

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

HẠNH NGỘ KHÚC GIAO MÙA 2011

cfe 3.jpg
            (Logo của buổi họp mặt treo ở khán phòng)

         (Thẻ đeo có hình logo Offline Café SG 23/4/2011)

                   (Bánh ngon ngày hạnh ngộ 23/4...)

                              (đường vào khúc giao mùa)

(Nhỏ Yên Hà đứng tiếp khách nè ...)

        (quen nhau từ muôn kiếp trước)                 

(Meome39 - Phôi pha - Mĩ Tiên- Doicojivui -LB - Lê - Nhiên - Yên Hà)


(Thủ tục trao  logo để gắn vào áo ...)

(Mộc và Nhiên thử ....đàn) 

("Mỗi lần em buông tiếng hát.. là anh tay phím nắn nót cung đàn..." Hihihihi !

(Thêm Cúc Nguyễn - giữa hàng dưới )

(Nhiên mở đầu với " Hãy hát lên nào !)   
 
(Thêm anh Triết ngồi cạnh Mèome39.)


(Ngồi: Nhiên - Gàrù Yến Nhi / Đứng: Mèome39 -Jenny- Yên Hà - Doicojivui)

(Mộc - Chanh Rhum- Dĩ Vãng)

(Bà xã của blogger BluesKy)

(Nhiên - Gà rù Yến Nhi)

(Mẹ con Chanh Rhum- Phôi Pha - Mẹ con Dĩ Vãng)

(Ba Thầy ngồi trước một cô...)

(Vănthuận_2 / Gàrù Yến Nhi/ Yên Hà / Meome39 - CúcNg / Mĩ Tiên/ A Quế)(Yên Hà)

Bi (mắt kính) bày tỏ vài nét về mình...

( Anh Lê - Yên Hà tuyên bố về  off café Saigòn..- VănThuận_2)

(vợ chồng Bluesky)


(Anh Quế - Viollet - Dĩ Vãng)

(Bảo An tự giới thiệu)


(Ox của Unique , Strong wine)


(Nhiên đàn , anh Lê hát " Đánh mất")

(Van_Thuàn, An Nhiên, Bi, anh Quế, anh Mộc, Shi)

(Yên Hà - Phương Thi 1960 - Jenny )


(Anh Lê với nhạc phẩm " Đánh mất"- Vănthuận _ 2 )

(Dĩ Vãng)


(Mĩ Tiên - Cúc Ng - Nhiên - Nguyễn Thu- (đứng: Hoa Xuyến Chi - LB)

(Chanh Rhum - Phôi Pha)

(Ngồi ; lucbinh -Mộc- Ng Thu - Phương Thy 1960./ Đứng: doicojivui - Yên Hà)

(Anh LB ui, cứu em ! Mấy chị dụ dỗ ép em ăn bánh ..chẹp chẹp chẹp..!)
(Hoa Xuyến Chi )


(lụcbình và Nhiên)


(Hai mẹ con Chanh Rhum)

(Mộc và Dĩ Vãng)

(Thêm Jenny)
(Thêm Unique đứng giữa doicojivui và Meome39)


Anh Quế nói, bạn Mèo số 1
(Phương Thi 1960 và Mộc)


sau: Mĩ Tiên- Violet- Bi - lụcbình- Yến Nhi- Cúc Ng- Jenny- Shi -Meo39-Unique-
Dĩ Vãng- Anh Quế / Trước : Ng Thu- Phương Thi 1960 - ox Unique- Mộc - Hoa Xuyến Chi - Nhiên
(lucbình - Mĩ Tiên)

(Cúc Nguyễn)

(lụcbình -Mộc)


(Gà rù Yến Nhi - Cúc Ng)

(Dĩ Vãng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét