hình đầu blog

Description

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

CHIỀU MÙNG BA TẾT NHÂM THÌN 2012.

Mùng ba Tết !
Thể theo lời yêu cầu của bạn bè, gia đình ở nước ngòai và anh
em cùng các cháu  ở các tỉnh nay LỤCBÌNH thực hiện entry này
nhằm đáp ứng họ hàng thân thích, bạn bè không có điều kiện về
Saigòn thưởng lãm hội hoa xuân Nhâm Thìn ..
(cũng như entry  truớc là entry hình về đường hoa Nguyễn Huệ)
Hội hoa Xuân, chiều mùng ba Tết.....Sau đây là một số ảnh mình
ghi lại trong toàn cảnh thiên đường hoa này !
1 nhận xét: