hình đầu blog

Description

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

SINH NHẬT NẮNG HẠ TẠI VŨNG TÀU 20.11.2011.                      
                              LB ở khách sạn Cap_ Saintzacques Hotel (VT), chuẩn bị
                đến dự lễ sinh nhật của Nắng Hạ lúc17g ngày 19.11.2011

IMG_2892.jpg
Hoa sn05.jpg
IMG_2896.jpgIMG_2887.jpg

IMG_2902.jpg
IMG_2900.jpg

IMG_2901.jpgIMG_2889.jpg

IMG_2905.jpg
Huệ - CSM - Uyên Diễm -Nắng Hạ -Thảo - Sơn Dương-LB - VSơn
IMG_2890.jpg
(Ảnh lấy từ blog CSM..)

Đứng: Thảo - Sơn Dương. Ngồi: CSM - NH- Uyên Diễm

(Thảo - Sơn Dương - Uyên Diễm - CSM)
IMG_2907.jpg
NH - LB -SD-VS-Vợ chồng Uyên Diễm
IMG_2922.jpg
 Vũng Tàu tối 19/10/2010)
IMG_2932.jpg
VŨNG TÀU SÁNG 20/11/2011
IMG_2935.jpg

IMG_2940.jpg

IMG_2957.jpgIMG_2951.jpgl

1 nhận xét: